Kids

Werken met woorden

Naar aanleiding van de ouderavond informeren wij u graag over het werken met woordenschat. Hieronder staat beschreven wat wij als school doen en waar u extra ondersteuning in kunt bieden.
In de taalmethode krijgen de kinderen woordjes aangeleerd per blok. Op onze website staan de woorden, die wij op school doelwoorden noemen, van iedere klas. Neem graag een kijkje!

Bewaar dit papier goed, plak het op de koelkast en oefen bewust met woordenschat!

 

Doelwoorden:

Doelwoorden zijn de woorden die de kinderen moeten kennen en kunnen na afloop van een Blok uit de taalmethode. De leerkracht oefent elke dag met deze woorden en laat ze regelmatig even terugkomen zodat uw kind ze goed kan onthouden. U ziet dit ook terug in de klas.

Het is belangrijk dat uw kind deze woorden onthoudt, omdat ze terug kunnen komen in de

Cito-toetsen ‘woordenschat’ en ‘begrijpend lezen’.

 

U kunt uw kind helpen met het aanleren van (nieuwe) woorden:

Als we op school een nieuw woord aanleren dan proberen we er meteen voor te zorgen dat de leerlingen het woord goed begrijpen én onthouden. Dit doen we door het woord op te schrijven en er een manier bij te bedenken dat het woord begrijpelijk maakt. De manieren die wij gebruiken staan op het volgende blad uitgelegd.

 

 Deze uitleg zorgt ervoor dat u thuis ook kunt oefenen met de woorden!

 Het is belangrijk dat de kinderen veel in contact komen met de doelwoorden en dat we de woorden veel herhalen. Daarbij is uw hulp hard nodig.

Denk er wel om dat u niet teveel woorden in één dag behandeld. Het moet wel leuk en haalbaar zijn.

 

Binnen en buiten oefenen:

Veel woorden zijn te vinden in en rondom het huis. Door uw kind aan te wijzen of te laten ervaren wat een woord is, zal hij/zij het sneller begrijpen.

Neem bijvoorbeeld het woord pruttelen. Als u aan het koken bent en het eten staat te pruttelen (zachtjes te koken), dan is het goed om dit uw kind te laten ervaren: ‘Kijk, het staat te pruttelen!’

Nog een voorbeeld: voorspellen

‘Kijk eens naar buiten. Kun je voor mij het weer van vandaag een beetje voorspellen?’

 

U kent het woord zelf nog niet:

Sommige woorden zijn voor u misschien niet bekend. Schaamt u zich hier niet voor! Soms zijn er woorden tussen die voor de leerkracht ook moeilijk zijn. We kunnen elkaar hier dus in helpen.

U bent altijd van harte welkom om vragen stellen bij de groepsleerkracht!

 

Liever even extra navragen, dan het verkeerd aanleren.

 

Ook het woordenboek raadplegen kan een optie zijn. Als uw kind een woord niet kent dan mag hij/zij ook eerst het woordenboek doorzoeken. Zo leert uw kind meteen te werken met alfabetisering.

 

Terugkoppelen

Aan het eind van de week kunt u de woorden nog een keertje kort herhalen.

Dit kunt u doen in een spelvorm. Denk bijvoorbeeld aan een quiz. Voor andere spelvormen kunt u informatie inwinnen bij de groepsleerkracht.

Belonen is hierbij natuurlijk erg belangrijk. Let vooral op wat er goed gaat. De andere woorden kunnen de volgende week nog eens worden herhaald.

Uitleg hulpmiddelen