Kids

Positive Behavior Support

Op onze school hebben wij gekozen om te werken met PBS. Dit betekent dat wij met positieve benadering werken aan gewenst gedrag. 

Download

PBS
Wij werken we met PBS.

 

Over PBS

Schoolwide Positive Behavior Support, of kort gezegd PBS, is een benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, die inmiddels op duizenden scholen in verschillende landen wordt toegepast. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. PBS is als een paraplu die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en samenhang brengt in de activiteiten van 
de school. 

Het is geen kant-en-klare-methode, maar een model dat richting geeft aan het proces in de school. Dat kan per school verschillend zijn, afhankelijk van de visie, de cultuur, de achtergronden van kinderen, ouders en leraren in de school. 

 

  •   Schoolbreed: vanuit gedeelde waarden. Het gaat dan om de vraag: wat vinden we belangrijk in het omgaan met elkaar? Bijvoorbeeld respectvol met elkaar omgaan, je verantwoordelijk gedragen en veiligheid
  •   Positief; versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag
  •   Preventie; zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag, door er vroeg bij te zijn en kinderen een uitdagende, passende leeromgeving te bieden

 

 

“VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN” 

“ALLES WAT JE WATER (aandacht) GEEFT GROEIT” 

WERKEN AAN COMPETENT (gewenst) GEDRAG 

SCHOOLBREED

SAMEN MAKEN WE ONS STERK     ouders-kind-school

IN RELATIE MET HET KIND

 

Wij werken met basis-regels:

In de school loop je rustig

                     werk je rustig 

                     praat je rustig

Je let op jezelf en blijft van elkaar af

Je bent vriendelijk

 

STOP HOU OP = ook ECHT STOP HOU OP

Wij maken de regels voordat het spel begint