Kids

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders waarvan de kinderen onderwijs volgen binnen KC "Het Mozaïek". De OR helpt bij de planning, voorbereiding en uitvoering van verschillende, jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering. De OR is ook nauw betrokken bij andere activiteiten, zoals sportdagen, luizen pluizen en de distributie van schoolfruit.

 

Naast de betrokkenheid bij de verschillende activiteiten is de OR ook een klankbord voor de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie van KC "Het Mozaïek". Dit betekent dat wij de MR en directie feedback geven op processen binnen school om de kwaliteit van de schoolse activiteiten te waarborgen of te verbeteren.

 

De ouderraad incasseert en voert het beheer over de ouderbijdragen en de schoolgelden voor schoolreis en schoolkamp. Tijdens de Jaarvergadering/Algemene Ouderavond doen wij verslag van de activiteiten en geven wij een financieel jaarverslag, waaruit blijkt op welke wijze de ouderbijdrage is gebruikt.

 

Omdat de ouderraad betrokken is bij veel verschillende activiteiten kunnen wij altijd de helpende hand van ouders gebruiken. Wilt u meehelpen bij een activiteit of in een werkgroep, dan vragen wij u dat ons te laten weten. Mail naar juf Saskia, s.timmerman@hetmozaiek-lelystad.nl.

 

Leden ouderraad:

 

Annette Groen (moeder van Hannah, Ruben en Lotte) voorzitter

Herman Rugebregt (vader van Feline en Laurens) penningmeester

 

 

Contactpersoon vanuit team:

Regina Sman, leerkracht groep 1/2b