Kids

Onderwijsplan gedrag

In het jaar 2019-2020 wordt onder leiding van onze Positive Behaviour Support-coördinator in samenwerking met het team een onderwijsplan gedrag opgesteld, waarin wordt vermeld hoe gewenst gedrag wordt aangeleerd op IKC "Het Mozaïek".