Kids

Kindcentrum Het Mozaïek : 150ste leerling gestart

Het is zover, vandaag is de 150e basisschoolleerling gestart binnen kindcentrum Het Mozaïek aan de Kempenaar. Kindcentrum directeur Ingeborg Gels geeft Jaeyla een extra warm onthaal, want het is een speciale dag. "Tweeëneenhalf jaar geleden begon ik hier als kindcentrumdirecteur, de schoolgeleding telde toen 75 leerlingen. In die korte tijd is het leerlingaantal verdubbeld en dat zonder al te veel groeipijn!" Het succes van Het Mozaïek zit hem volgens haar vooral in het feit dat de leraren in staat zijn met grote verschillen om te gaan en deze te omarmen. "In ons kindcentrum zijn zeer moeilijk tot en met zeer makkelijk lerende leerlingen te vinden. Ons team spant zich tot het uiterste in om ieder kind te bieden wat het nodig heeft. Zo beschikken we over drie leraarondersteuners, een rekencoördinator, een lees- en taalcoördinator, een jeugdcoach, een beelddenkcoach, een kunst- en cultuurcoördinator, een specialist hoogbegaafdheid en mensen die zich verdiepen in de ontwikkeling van het jonge kind. Ook is er veel aandacht voor wetenschap en techniek binnen het thematisch werken. Ingeborg vervolgt: "Ten tijde van de coronalockdowns zorgde onze ICT-coördinator dat alle leerlingen aangehaakt konden blijven bij hun leraar en groep. Het is een divers team: twee teamleden zijn nu met de PABO bezig en houden ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen". De school, die eerst vier groepen herbergde, heeft na de zomervakantie zeven groepen leerlingen. Naast de schoolgeleding bestaat kindcentrum Het Mozaïek uit een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, waar bevlogen pedagogisch medewerkers samen met een coach het voor- en naschoolse aanbod vormgeven. Hoewel er veel kinderen naartoe gaan die later ook de school bezoeken, komen hier ook leerlingen van andere scholen om elkaar te ontmoeten. (persbericht Flevopost april 2021)
Voor ouders/verzorgers

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is hard aan het groeien en daar zijn wij als team natuurlijk erg blij mee! Dit betekent echter wel dat we keuzes moeten maken. We willen de groepen niet te groot maken, zodat wij goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind. Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we alleen kinderen plaatsen die al gebruik maken van onze voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek) of een oudere broer of zus op Het Mozaïek hebben.

 

Op dit moment is er voor het schooljaar 2020-2021 nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor zij- instroom. Instroom in deze groepen is alleen mogelijk met de start van het nieuwe schooljaar of in januari. Voor kinderen die verhuizen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Bij het eventueel plaatsen van kinderen in groep 3 t/m 8 kijken we niet alleen naar het aantal kinderen in de groep maar ook naar o.a. de onderwijsbehoeften van het kind en de samenstelling van de groep.

 

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken. Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC Het Mozaïek