Kids

Integraal Kindcentrum “Het Mozaïek” participeert in landelijk onderzoek redzaamheidslezen

Lelystad- Deze week is IKC “Het Mozaïek” gestart met het onderzoek naar redzaamheidslezen onder leiding van Luc Koning. Koning wil af van het zogenaamde snel lezen, ook wel racelezen genoemd, dat op basisscholen in heel Nederland wordt gebezigd. “Op de notaris na hoeft niemand voor zijn beroep snel hardop te kunnen lezen”, aldus Koning. Martine Kok, leescoördinator op “Het Mozaïek”, voegt toe: “Rustig en nauwkeurig lezen zijn vaardigheden waar scholieren veel meer aan hebben dan aan snel lezen en toch toetsen wij twee keer per jaar de snelheid van het lezen. Daarmee geven wij een verkeerd signaal af aan de kinderen”. Koning, die zijn onderzoek houdt onder scholen in Nederland en Suriname heeft een aantal veronderstellingen gepubliceerd ten aanzien van redzaamheidslezen. Door leerlingen niet te toetsen op snelheid, maar op nauwkeurigheid, zouden de volgende neveneffecten op kunnen treden:

 • leerlingen gaan rustiger lezen
 • leerlingen zullen nauwkeuriger gaan lezen
 • leerlingen zullen minder stress ervaren tijdens het lezen
 • er zal minder ingezet worden op tempotoename door scholen
 • de resultaten van begrijpend lezen zullen toenemen
 • leerlingen krijgen meer plezier in het lezen
 • leerlingen zien vooruitgang in hun ontwikkeling doordat hun scores alleen met hun vorige scores worden vergeleken
 • leerlingen zullen minder snel het label dyslexie krijgen omdat de norm niet het snelle maar het gewone lezen is
 • leerlingen krijgen meer gelegenheid tot belevend lezen.
“Naast het feit dat we de leerlingen op een andere manier toetsen, wordt ook aandacht besteed aan een ander leesaanbod. Zo worden er bijvoorbeeld focusmomenten ingelast, waarbij de leerlingen de tekst lezen en zich tegelijkertijd het verhaal proberen voor te stellen. Dit past bij ons beleid om leesplezier en leesmotivatie te vergroten”, aldus Martine Kok.

Intern begeleider Caroline Beijers: ”Het onderzoek is gestart in groep 3, nadat we de ouders hebben geïnformeerd en hun toestemming hebben gekregen. Deze groep leerlingen neemt tot en met groep 8 deel aan dit onderzoek en zal al die jaren gemonitord worden. Uiteindelijk doel is om aan te tonen dat het racelezen niet meer van deze tijd is en de leerlingen niet helpt maar juist beperkt. Als “Mozaïek” zijn wij blij een steentje bij te kunnen dragen aan dit onderzoek. Als school is het natuurlijk het belangrijkste om het eigen onderwijs goed op orde te hebben en dat hebben we. Daarnaast is het ook van belang dat je verder kijkt dan je eigen horizon en landelijke initiatieven volgt en ondersteunt.”

Wilt u meer weten over IKC “Het Mozaïek”? Neem dan contact op met Ingeborg Gels, IKC-directeur. Zij leidt u graag rond en geeft antwoord op al uw vragen.

 • Openingstijden
  Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Lees verder ›
 • Pedagogisch klimaat
  Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociale en emotionele ontwikkeling. Lees verder ›
 • Maatwerk
  Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen.

    Lees verder ›

 • Rekenen, taal en lezen
  Nadruk op rekenen, taal en lezen, maar vakken als kunst en cultuur, creatief denken en filosoferen zijn ook belangrijk. Lees verder ›
 • Binding met de buurt
  Het Mozaïek heeft veel contact met de buurt. We helpen mee in het Bultpark en bezoeken regelmatig de Hanzeborg. Lees verder ›
 • Gezonde school
  Onze school is een gezonde school en heeft het vignet 'gezonde lunch en traktatie' en 'sport en bewegen' behaald. Wij zijn trots op dit resultaat! Lees verder ›

Nieuws

24 november 2018
Het Mozaïek waant zich in de ruimte
Lelystad - Wanneer je Integraal Kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad binnenloopt, hoef je je niet af te vragen aan welk thema momenteel wordt gewerkt. Bij de hoofdingang worden ouders en kinderen opgewacht door een astronaut op ware grootte en in elke unit is persoonlijk werk van de kinderen te bewonderen.

 

Leerkracht Suzanne Smeijer van unit 3 licht toe: 'Op Het Mozaïek werken we thematisch. Na het thema 'Vriendschap', dat de eerste periode aan de orde kwam, zijn we nu aan het leren rondom het thema 'Ruimte'. Leerlingen bedenken onderzoeksvragen, zij leren nieuwe woorden aan de hand van dit thema en maken complete zonnestelsels, gebruikmakend van schaalgrootte'. Lees meer!


18 oktober 2018
Integraal kindcentrum "Het Mozaïek" valt weer in de prijzen
Lelystad - Jesse uit groep 8 van integraal kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad heeft een prijs gewonnen bij de verhalenwedstrijd van Scholengemeenschap Lelystad.

 

Vorig jaar wonnen leerlingen van Het Mozaïek het Pepernoten-rekentoernooi van Arcus en nu is er dus weer een prijs. Bij de prijsuitreiking ontving Jesse een boek. Lees meer!


03 september 2018
Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" krijgt één directeur
Lelystad - Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! Kinderopvang hebben bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar een bijzondere en unieke stap gezet in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vanaf 1 september is Ingeborg Gels de nieuwe directeur van het héle IKC.

 

Tot voor kort hadden onderwijs en opvang bij IKC Het Mozaïek ieder zijn eigen leidinggevende. Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! willen via intensieve samenwerking en een éénhoofdige leiding optimale ondersteuning bieden aan kinderen bij hun ontwikkeling. Lees meer!