Kids

Wethouder opent Nationale Voorleesdagen op Het Mozaïek

LelystadOp 23 januari heeft Elly van Wageningen, wethouder van Onderwijs, de Nationale Voorleesdagen geopend bij Integraal Kindcentrum “Het Mozaïek”. Dit deed zij door voor te lezen aan de kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en unit 1 en 2 (de groepen 1 tot en met 3) en belangstellende ouders. 

Zowel de wethouder als het team van IKC “Het Mozaïek” onderstreept het belang van lezen. Leescoördinator Martine Kok geeft aan: “Vlot lezen maakt dat leerlingen teksten beter kunnen begrijpen, hun woordenschat en taalvaardigheid vergroten en meer empathisch vermogen creëren, doordat zij zich leren verplaatsen in de hoofdpersonen in een boek. Niet alleen in wat zij meemaken, maar ook hoe zij zich daarbij voelen. IKC “Het Mozaïek” speelt om die redenen in op leesplezier en leesmotivatie. Door lezen op een goede manier aan te bieden en te promoten krijgen leerlingen en ouders plezier in het (voor)lezen en doen zij dit ook thuis, waardoor de leesvaardigheid niet alleen op school geoefend wordt, maar ook thuis. Het zogenaamde leeskilometers maken. Daarnaast wordt ingespeeld op de motivatie van leerlingen door boeken aan te bieden die aansluiten bij hun interesses, hobby’s en toekomstplannen. Zo zullen ook de leerlingen die niet uit zichzelf een boek pakken toch gemotiveerd zijn om te lezen, vanwege de inhoud van het betreffende boek. Er wordt op IKC “Het Mozaïek” veel tijd geïnvesteerd in lezen en leuke leesactiviteiten. Dat de wethouder dit jaar ons kindcentrum bezoekt, beschouwen we dan ook als een hele eer”.

 

Wilt u meer weten over het leesbeleid van IKC “Het Mozaïek”? Neem dat contact op met Martine Kok, leescoördinator.

 • Openingstijden
  Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Lees verder ›
 • Pedagogisch klimaat
  Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociale en emotionele ontwikkeling. Lees verder ›
 • Maatwerk
  Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen.

    Lees verder ›

 • Rekenen, taal en lezen
  Nadruk op rekenen, taal en lezen, maar vakken als kunst en cultuur, creatief denken en filosoferen zijn ook belangrijk. Lees verder ›
 • Binding met de buurt
  Het Mozaïek heeft veel contact met de buurt. We helpen mee in het Bultpark en bezoeken regelmatig de Hanzeborg. Lees verder ›
 • Gezonde school
  Onze school is een gezonde school en heeft het vignet 'gezonde lunch en traktatie' en 'sport en bewegen' behaald. Wij zijn trots op dit resultaat! Lees verder ›

Nieuws

24 november 2018
Het Mozaïek waant zich in de ruimte
Lelystad - Wanneer je Integraal Kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad binnenloopt, hoef je je niet af te vragen aan welk thema momenteel wordt gewerkt. Bij de hoofdingang worden ouders en kinderen opgewacht door een astronaut op ware grootte en in elke unit is persoonlijk werk van de kinderen te bewonderen.

 

Leerkracht Suzanne Smeijer van unit 3 licht toe: 'Op Het Mozaïek werken we thematisch. Na het thema 'Vriendschap', dat de eerste periode aan de orde kwam, zijn we nu aan het leren rondom het thema 'Ruimte'. Leerlingen bedenken onderzoeksvragen, zij leren nieuwe woorden aan de hand van dit thema en maken complete zonnestelsels, gebruikmakend van schaalgrootte'. Lees meer!


18 oktober 2018
Integraal kindcentrum "Het Mozaïek" valt weer in de prijzen
Lelystad - Jesse uit groep 8 van integraal kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad heeft een prijs gewonnen bij de verhalenwedstrijd van Scholengemeenschap Lelystad.

 

Vorig jaar wonnen leerlingen van Het Mozaïek het Pepernoten-rekentoernooi van Arcus en nu is er dus weer een prijs. Bij de prijsuitreiking ontving Jesse een boek. Lees meer!


03 september 2018
Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" krijgt één directeur
Lelystad - Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! Kinderopvang hebben bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar een bijzondere en unieke stap gezet in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vanaf 1 september is Ingeborg Gels de nieuwe directeur van het héle IKC.

 

Tot voor kort hadden onderwijs en opvang bij IKC Het Mozaïek ieder zijn eigen leidinggevende. Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! willen via intensieve samenwerking en een éénhoofdige leiding optimale ondersteuning bieden aan kinderen bij hun ontwikkeling. Lees meer!