Kids

11 juni jl. vierden wij een coronaproof kindcentrumfeest!

Na een jaar lang geen feestje te hebben georganiseerd, konden we vrijdag met z'n allen buiten bellen blazen, de stormbaan beklimmen, touwtje springen, een smoothie maken, een ijsje eten en van de zon genieten. Onze speciale dank gaat uit naar de ouderraad, juf Ingeborg, juf Regina en haar dochter die de activiteiten hebben geregeld en gepland. Het was een echt feest!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor ouders/verzorgers

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is hard aan het groeien en daar zijn wij als team natuurlijk erg blij mee! Dit betekent echter wel dat we keuzes moeten maken. We willen de groepen niet te groot maken, zodat wij goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind. Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we alleen kinderen plaatsen die al gebruik maken van onze voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek) of een oudere broer of zus op Het Mozaïek hebben.

 

Op dit moment is er voor het schooljaar 2021-2022 nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor zij- instroom. Instroom in groep 4 is alleen mogelijk met de start van het nieuwe schooljaar of in januari. Voor kinderen die verhuizen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden. Voor de overige groepen is instroom niet mogelijk.

 

Bij het eventueel plaatsen van kinderen in groep 4 kijken we niet alleen naar het aantal kinderen in de groep maar ook naar o.a. de onderwijsbehoeften van het kind en de samenstelling van de groep.

 

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken. Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC Het Mozaïek