Kids

Gezonde school

Beste ouders en verzorgers, 

Wat zijn we trots! U wist natuurlijk al dat kindcentrum "Het Mozaïek" het vignet Gezonde school bezit. Inmiddels beschikken wij over de deelcertificaten Voeding, Bewegen en Sport en Roken en Alcohol. Er zijn nog veel meer thema's binnen de Gezonde school. Begin 2021 gaan we het certificaat Welbevinden aanvragen. In groep 7 en 8 is in november 2020 de leerlingtevredenheid gemeten, vorig schooljaar is de oudertevredenheid gemeten. Leerlingen waarderen de school met een rapportcijfer 8,4 en ouders met een 8,1.

Wilt u de complete onderzoeksuitslagen? Kijk dan op scholen op de kaart.

 

 

Groet,

 

Team Het Mozaïek

Voor ouders/verzorgers

Kindcentrum (KC) Het Mozaïek is hard aan het groeien en daar zijn wij als team natuurlijk erg blij mee! Dit betekent echter wel dat we keuzes moeten maken. We willen de groepen niet te groot maken, zodat wij goed onderwijs kunnen blijven geven aan ieder kind. Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we alleen kinderen plaatsen die al gebruik maken van onze voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek) of een oudere broer of zus op Het Mozaïek hebben.

 

Op dit moment is er voor het schooljaar 2020-2021 nog een beperkt aantal plekken beschikbaar voor zij- instroom. Instroom in deze groepen is alleen mogelijk met de start van het nieuwe schooljaar of in januari. Voor kinderen die verhuizen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. U kunt via de mail of telefonisch contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Bij het eventueel plaatsen van kinderen in groep 3 t/m 8 kijken we niet alleen naar het aantal kinderen in de groep maar ook naar o.a. de onderwijsbehoeften van het kind en de samenstelling van de groep.

 

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken. Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC Het Mozaïek 

 • Openingstijden
  Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur.
  Lees verder ›
 • Pedagogisch klimaat
  Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociale en emotionele ontwikkeling.
  Lees verder ›
 • Maatwerk
  Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen.

   

  Lees verder ›
 • Rekenen, taal en lezen
  Nadruk op rekenen, taal en lezen, maar vakken als kunst en cultuur, creatief denken en filosoferen zijn ook belangrijk.
  Lees verder ›
 • Binding met de buurt
  Het Mozaïek heeft veel contact met de buurt. We helpen mee in het Bultpark en bezoeken regelmatig de Hanzeborg.
  Lees verder ›
 • Gezonde school
  Onze school is een gezonde school en heeft het vignet 'gezonde lunch en traktatie' en 'sport en bewegen' behaald. Wij zijn trots op dit resultaat!
  Lees verder ›