Kids

Nieuw logo kindcentrum Mozaïek

Beste ouders en verzorgers,

 

Vandaag hebben we met volle teugen genoten van de onthulling van het nieuwe logo door directeur Ingeborg Gels en een vertegenwoordiger van het SCPO en GO!-bestuur om de geïntensiveerde samenwerking binnen ons kindcentrum te bekrachtigen.

 

Daarna was het feest! Ouders, kinderen en het KC-team ontmoetten elkaar bij de verschillende activiteiten, zoals sponscakes en maskers maken, memory en vier-op-een-rij spelen, schminken en luchtkussen springen.

 

Allemaal bedankt voor de gezellige middag!

 

Een hartelijke groet,

 

KC team "Het Mozaïek"

 

 

 

 

 

Voor de geïnteresseerde ouders/ verzorgers:

 

KC Het Mozaïek is hard aan het groeien!

 

Na de zomervakantie (augustus 2019) hebben we ruim 125 leerlingen ingeschreven. Dat betekent dat we in de groepen 3 t/m 8 komend schooljaar geen kinderen meer plaatsen.

 

Voor de groepen 1/2 betekent dit dat we nog maar beperkt kinderen plaatsen. We willen plekken kunnen garanderen voor de kinderen die vanuit de voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal van KC het Mozaïek) doorstromen naar de basisschool én voor jongere broertjes/ zusjes van leerlingen van het Mozaïek.

 

Het is nog wel mogelijk om kinderen in te schrijven voor het schooljaar 2020- 2021.

 

Als u dit graag wilt, kunt u ervoor kiezen om uw kind(-eren) op de wachtlijst te plaatsen. Als er een plekje vrij komt, nemen wij contact met u op om alsnog een afspraak te maken.

 

Er is nog wel ruimte om kinderen in te schrijven voor de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds dit schooljaar is er op de BSO en het kinderdagverblijf ook voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur.

 

Een hartelijke groet,

 

Team KC "Het Mozaïek" 

 • Openingstijden
  Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Lees verder ›
 • Pedagogisch klimaat
  Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociale en emotionele ontwikkeling. Lees verder ›
 • Maatwerk
  Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen.

    Lees verder ›

 • Rekenen, taal en lezen
  Nadruk op rekenen, taal en lezen, maar vakken als kunst en cultuur, creatief denken en filosoferen zijn ook belangrijk. Lees verder ›
 • Binding met de buurt
  Het Mozaïek heeft veel contact met de buurt. We helpen mee in het Bultpark en bezoeken regelmatig de Hanzeborg. Lees verder ›
 • Gezonde school
  Onze school is een gezonde school en heeft het vignet 'gezonde lunch en traktatie' en 'sport en bewegen' behaald. Wij zijn trots op dit resultaat! Lees verder ›

Nieuws

24 november 2018
Het Mozaïek waant zich in de ruimte
Lelystad - Wanneer je Integraal Kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad binnenloopt, hoef je je niet af te vragen aan welk thema momenteel wordt gewerkt. Bij de hoofdingang worden ouders en kinderen opgewacht door een astronaut op ware grootte en in elke unit is persoonlijk werk van de kinderen te bewonderen.

 

Leerkracht Suzanne Smeijer van unit 3 licht toe: 'Op Het Mozaïek werken we thematisch. Na het thema 'Vriendschap', dat de eerste periode aan de orde kwam, zijn we nu aan het leren rondom het thema 'Ruimte'. Leerlingen bedenken onderzoeksvragen, zij leren nieuwe woorden aan de hand van dit thema en maken complete zonnestelsels, gebruikmakend van schaalgrootte'. Lees meer!


18 oktober 2018
Integraal kindcentrum "Het Mozaïek" valt weer in de prijzen
Lelystad - Jesse uit groep 8 van integraal kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad heeft een prijs gewonnen bij de verhalenwedstrijd van Scholengemeenschap Lelystad.

 

Vorig jaar wonnen leerlingen van Het Mozaïek het Pepernoten-rekentoernooi van Arcus en nu is er dus weer een prijs. Bij de prijsuitreiking ontving Jesse een boek. Lees meer!


03 september 2018
Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" krijgt één directeur
Lelystad - Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! Kinderopvang hebben bij IKC het Mozaïek in de Kempenaar een bijzondere en unieke stap gezet in de samenwerking tussen onderwijs en opvang. Vanaf 1 september is Ingeborg Gels de nieuwe directeur van het héle IKC.

 

Tot voor kort hadden onderwijs en opvang bij IKC Het Mozaïek ieder zijn eigen leidinggevende. Stichting Christelijk Primair Onderwijs en GO! willen via intensieve samenwerking en een éénhoofdige leiding optimale ondersteuning bieden aan kinderen bij hun ontwikkeling. Lees meer!