Kids

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten.
U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest of Paasfeest. Kinderen krijgen dan van ons wat drinken, iets lekkers of een klein cadeautje. Dat betalen wij van dit geld.

 

De hoogte van de ouderbijdrage is dit jaar als volgt door het bestuur en de MR vastgesteld:

  • 1 kind op school          €   20,-
  • 2e kind op school        €   17,-
  • 3e kind op school        €   14,-

In de bijdrage is een bedrag opgenomen om uw kind te verzekeren tijdens de buitenschoolse activiteiten. U krijgt van ons tijdig een schriftelijk verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

 

Het rekening nummer van de Schoolraad is

NL14INGB0005324001, tnv STG CPO Lelystad SR PCBS Het Mozaiek

 

Ook vragen wij ieder jaar een bijdrage voor het kamp van unit 4 en de schoolreis van unit 1 t/m 3.

De bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Vorig schooljaar was het € 65,- voor het kamp en €30,- voor unit 1 t/m 3.