Kids

Ouderbijdrage

SCPO Lelystad draagt bij aan de ouderbijdrage van de school.
De ouderbijdrage

Op heel veel scholen wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor activiteiten op school. SCPO Lelystad, de stichting waaronde KC Het Mozaiek valt, heeft gekozen om vanuit de stichting een bijdrage te leveren van 20 euro per leerling. Hierdoor kunnen gegarandeerd bepaalde activiteiten in het schooljaar doorgaan waaronder het KC feest. Wel worden de kosten voor het schoolreisje (of schoolkamp) gefactureerd aan de ouders. Ook dit is een vrijwillige betaling. Uiteraard kunt u onze kas ook extra sponsoren door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL14INGB0005324001, ten name van STG CPO Lelystad SR PCBS Het Mozaïek onder vermelding van de voornaam, achternaam en de groep(en) van uw kind(eren).

 

Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via het volgende e-mailadres: schoolraad.mozaiek@scpo-lelystad.nl

 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen kinderen buiten!

 

Namens de ouderraad én de kinderen: hartelijk bedankt voor uw bijdrage!