Kids

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten.
Zoals gebruikelijk op onze school vragen wij elk jaar van de ouders een financiële bijdrage, welke zal worden ingezet voor diverse schoolactiviteiten, het schoolreisje en het schoolkamp. De kosten voor het schoolreisje (of schoolkamp) zijn niet inbegrepen bij de vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder hebben wij voor u de bedragen per kind vermeld.

 

Ouderbijdrage:

 

Kind 1 € 20,00

Kind 2 € 17,00

Kind 3 € 14,00

 

Schoolreis € 30,00

 

Schoolkamp € 65,00

 

Om het voor u en ons overzichtelijk te houden zijn de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje (groep 1 tot en met 6) samengevoegd in een totaalbedrag. Heeft u bijvoorbeeld twee kinderen op school zitten in de onder- en middenbouw, dan vragen wij u om een bijdrage van € 97,00. Dit is de optelsom van zowel de ouderbijdrage per kind als de kosten per kind voor het schoolreisje.

 

Aantal kinderen

Ouderbijdrage       Schoolreis Totaal

1 € 20,00             € 30,00     €   50,00

2 € 17,00             € 30,00     €   97,00

3 € 14,00             € 30,00     € 141,00

 

Uiteraard begrijpen wij dat het voor sommige gezinnen lastig is om het bedrag in een keer te voldoen. Wilt u het bedrag in twee termijnen voldoen, dan zien wij de eerste betaling graag tegemoet in vóór 1 november 2020 en de tweede betaling in januari 2021. Voor een andere termijnbetaling kunt u contact opnemen met de Schoolraad of met de leerkracht van uw kind.

 

De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL14INGB0005324001

Ten name van STG CPO Lelystad SR PCBS Het Mozaïek

Onder vermelding van de voornaam, achternaam en de groep(en) van uw kind(eren).

 

Als het onduidelijk voor u is welk bedrag er uiteindelijk wordt gevraagd, wilt u dat dan aan ons laten weten via het e-mailadres schoolraad@hetmozaiek-lelystad.nl?

 

Namens de SchoolRaad én namens de kinderen: hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

 

Met vriendelijke groet,

Herman Rugebregt (vader van Laurens en Feline)