Kids

Ouderbijdrage

Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten.
De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage zal worden ingezet voor diverse schoolactiviteiten, het schoolreisje en het schoolkamp. De kosten voor het schoolreisje (of schoolkamp) zijn niet inbegrepen bij de vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder hebben wij voor u de bedragen per kind vermeld. De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL14INGB0005324001. Ten name van STG CPO Lelystad SR PCBS Het Mozaïek. Onder vermelding van de voornaam, achternaam en de groep(en) van uw kind(eren).

 

Ouderbijdrage

Schoolreis

Schoolkamp

Kind 1: €20

Kind 2: €17

Kind 3: €14

€30

€65

 

Om het voor u en ons overzichtelijk te houden, zijn de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje (groep 1 tot en met 6) samengevoegd in een totaalbedrag. Heeft u bijvoorbeeld twee kinderen op school zitten in de onder- en middenbouw, dan vragen wij u om een bijdrage van € 97,00. Dit is de optelsom van zowel de ouderbijdrage per kind als de kosten per kind voor het schoolreisje.

 

Aantal kinderen

Ouderbijdrage

Schoolreis

Totaal

1

2

3

€20

€17

€14

€30

€30

€30

€50

€97

€141

 

Betaling in termijnen

Uiteraard begrijpen wij dat het voor sommige gezinnen lastig is om het bedrag in een keer te voldoen. Wilt u het bedrag in twee termijnen voldoen? Dan zien wij de eerste betaling graag tegemoet vóór 1 november 2020 en de tweede betaling in januari 2021. Voor een andere termijnbetaling kunt u contact opnemen met de Schoolraad of met de leerkracht van uw kind.

 

Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via het volgende e-mailadres: schoolraad.mozaiek@scpo-lelystad.nl

 

Namens de ouderraad én de kinderen: hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Herman Rugebregt (vader van Laurens en Feline)