Kids

Welbevinden op het Mozaïek

Download

Beleidsstuk "Welbevinden"
 

 

Beste geïnteresseerde,

 

Binnen kindcentrum "Het Mozaïek" hechten wij veel waarde aan het welbevinden van een ieder! In dit beleidsstuk leest u hoe we hier met de leerlingen aan werken.