Gym

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Op Het Mozaïek wordt dit verzorgd door vakleerkracht Jasper Broekman.

Meester Jasper werkt sinds het schooljaar 2017-2018 bij ons op school. Zijn hobby’s zijn voetbal, mountainbiken en muziek. Meester Jasper maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad.

 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op Mozaïek twee maal in de week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk - binnen veilige arrangementen – doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen ook bewegingsonderwijs van Meester Jasper. Ze gaan eenmaal per week de grote gymzaal in. De leerlingen maken zo vroeg mogelijk kennis met de verscheidene bewegingsgebieden.

Gymrooster 

Groep

Dinsdag

Vrijdag

Unit 1

 

08.30 - 09.10 uur

Unit 2

13.15 – 14.00 uur

09.10 – 9.50 uur

Unit 3

12.30 – 13.15 uur

09.50 – 10.30 uur

Unit 4

11.45 - 12.30 uur

10.30 - 11.10 uur

 

Binnenschoolse Judoles

Afgelopen vrijdag, 15 december 2017, hadden de leerlingen van onze school een speciale gymles; ze kregen een échte judoles van Sensei (Judotrainer) Erwin Mulder van Judovereniging KIAI Lelystad.

Gymzaal Kempenaar was omgetoverd tot een ware Dojo. Op de vloer lag een grote Tatami (mat) waarop de kinderen naar hartenlust konden judoën. Elke les werd gestart met een respectvolle groet.  Om blessures te voorkomen en de spieren goed op te warmen werd na het groeten gestart met een warming-up spel. Na de warming up werden er in tweetallen allerlei judo-oefeningen gedaan: Stoeien met een bal, elkaar omrollen, achterover vallen en afslaan, enzovoort. Spelenderwijs leerden de kinderen allerlei basis beginselen van de judo sport. Tijdens de lessen stond plezier maken en respect voor elkaar hebben boven aan. De kinderen wisselden regelmatig van judo-maatje, judoën doe je namelijk met elkaar en met iedereen! De kinderen genoten zichtbaar en er werd flink gezweet.

Namens alle kinderen van onze school willen we Erwin hartelijk danken voor de leuke en leerzame Judolessen!