Gym

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Op Het Mozaïek wordt dit verzorgd door vakleerkracht Jasper Broekman. Meester Jasper maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad.

 

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen op Mozaïek twee keer in de week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk - binnen veilige arrangementen – doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaalemotionele en motorische vaardigheden.

 

Gymrooster

Alle groepen hebben op maandag en woensdag gym. Groep 1-2a start beide dagen in de gymzaal de Kempenaar.