Gym

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op "Het Mozaïek" twee keer per week een les bewegingsonderwijs, waarin een zo breed mogelijk - binnen veilige arrangementen – doel wordt nagestreefd: een positieve ontwikkeling van sociaalemotionele en motorische vaardigheden. De groepen 1/2 hebben tot januari één les in de week, daarna krijgen zij ook twee lessen per week. Op "Het Mozaïek" worden deze lessen verzorgd door vakleerkracht Damian Zijlstra. Meester Damian maakt deel uit van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad.

 

Gymrooster

De groepen hebben in het schooljaar 2022-2023 op maandag, woensdag en/ of vrijdag gym.