Kids

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Voor u, als ouder, is het van belang te weten welke (extra) ondersteuning KC Het Mozaïek uw kind kan bieden. Dit hebben wij vastgelegd in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). U kunt dit document lezen door de bijlage te openen.

 

Hebt u naar aanleiding van het SOP vragen? Neem dan gerust contact op met Ingeborg Gels, directeur, of Caroline Beijers, intern begeleider, zij kunnen u verder helpen.