SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)

Voor u, als ouder, is het van belang te weten welke (extra) ondersteuning IKC "Het Mozaïek" uw kind kan bieden. Dit hebben wij vastgelegd in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). U kunt dit document lezen door de bijlage te openen.

 

Hebt u naar aanleiding van het SOP vragen? Neem dan gerust contact op met Ingeborg Gels, directeur, of Caroline Beijers, intern begeleider, zij kunnen u verder helpen.