Kids

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders waarvan de kinderen onderwijs volgen binnen KC Het Mozaïek. De OR helpt bij de planning, voorbereiding en uitvoering van verschillende, jaarlijks terugkerende (sport)activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en de kerst- en paasviering. De OR is ook nauw betrokken bij het luizen pluizen en het uitdelen van schoolfruit.
Verantwoordelijkheden binnen de OR

Naast de betrokkenheid bij de verschillende activiteiten is de OR ook een klankbord voor de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie van KC Het Mozaïek. Dit betekent dat de OR de MR en de directie feedback geeft op processen binnen school om de kwaliteit van de schoolse activiteiten te waarborgen of te verbeteren.

De ouderraad incasseert en voert het beheer over de ouderbijdragen en de schoolgelden voor het schoolreisje en schoolkamp. Tijdens de Jaarvergadering/Algemene Ouderavond doet zij verslag van de activiteiten en geeft zij een financieel jaarverslag, waaruit blijkt op welke wijze de ouderbijdrage is gebruikt.

 

 

Oproep: Help ons mee!

De ouderraad is betrokken bij veel verschillende activiteiten en daarom kunnen wij altijd de helpende hand van ouders gebruiken. Wilt u meehelpen bij een activiteit of deelnemen aan een commissie, dan kunt u dat aan ons laten weten. Bij vragen kunt u contact opnemen via het mailadres schoolraad.mozaiek@scpo-lelystad.nl.