Kids

Mozaïek in het kort

KC Het Mozaïek in het kort

 

Het hele jaar open, van zeven tot zeven

 

Het Mozaïek is het hele jaar open, op doordeweekse dagen van 7.00 uur tot 18.30 uur. De lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kinderen leren in één klimaat

 

Op Het Mozaïek spelen en leren kinderen in één pedagogisch klimaat, we werken met PBS en methodes voor sociaale en emotionele ontwikkeling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Mozaïek kent één pedagogisch klimaat en één expliciet beschreven cultuur volgens welke alle (opvang- en onderwijs)medewerkers werken. Hierdoor is Het Mozaïek voor kinderen een veilige en vertrouwde omgeving.

We streven naar:

Opvang en onderwijs werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de kinderen. We formuleren gezamenlijk de te behalen resultaten op de leergebieden en werken hier beide naar toe. Door onderling overleg weten medewerkers waar eventuele knelpunten bij de kinderen zitten en kunnen zij hier op inspelen.

 

Maatwerk voor ieder kind

 

Maatwerk voor ieder kind op weg naar persoonlijke leerreizen en loslaten van methodes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo, leerstijl, belangstelling – kinderen verschillen van elkaar. Hierom werkt Het Mozaïek met gepersonaliseerde leerreizen. Een gepersonaliseerde leerreis betekent dat het onderwijsaanbod is afgestemd op het kind in plaats van andersom. Het Mozaïek maakt veel gebruik van digitaal leren zodat het kindcentrum de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan monitoren. Bovendien biedt de computer kinderen de gelegenheid in hun eigen tempo te leren en de lesstof net zo vaak te herhalen als nodig. Gepersonaliseerde leerreizen betekent niet dat kinderen alleen leren. Het Mozaïek heeft verschillende werkvormen, zoals luisterlessen in grote groepen, instructie in middelgrote groepen en instructie in kleinere groepen door vakspecialisten, individuele begeleiding en zelfstandig werken. Ook baby’s zijn welkom op Het Mozaïek. Door kinderen al vanaf baby in huis te hebben kan Het Mozaïek bij jonge kinderen eventuele leerachterstanden vroegtijdig signaleren en wegwerken.

 

Nadruk op rekenen, taal en lezen

 

Nadruk op rekenen, taal en rekenen, maar kunst en cultuur en creatief denken is ook belangrijk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Mozaïek ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Het Mozaïek laat kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennismaken zodat ze zich op de leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk bij Het Mozaïek ligt echter op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. De ambitie van Het Mozaïek is dat de kinderen hierin uitblinken.

Wij streven naar:

Vakspecialisten voor de vakken taal/lezen en rekenen. Deze specialisten geven les aan de kinderen maar coachen ook de andere medewerkers op een specifiek terrein.