Kids

Schooltijden en vakanties

Naar school gaan

’s Morgens gaat de deur van de school om 08.20 uur open. Wij ontmoeten elkaar bij de deur en begroeten elkaar met een hand.

Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd in de unit aanwezig is. Ook wanneer uw kind ’s morgens gymles heeft starten de lessen om 08.30 uur.

 

We werken met het vijf gelijke dagen model, de lestijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Dat betekent dat alle kinderen op school samen eten met de juf/meester in hun unit. Daarna gaan de kinderen een kwartier buitenspelen en bij slecht weer binnen.

 

Voor en na de lestijden is er de mogelijkheid voor opvang via GO-kinderopvang.

 

 

Vakantierooster 2018- 2019

Herfstvakantie           20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie            22 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie      16 t/m 24 februari 2019

Pasen                        19 t/m 22 april 2019

Meivakantie                27 april t/m 5 mei

Hemelvaartvakantie    25 mei t/m 2 juni

Tweede Pinksterdag    10 juni

Zomervakantie           13 juli t/m 25 augustus

Te laat komen

Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op tijd in het klaslokaal aanwezig is. Het is voor de juf/meester hinderlijk om de net begonnen les te moeten onderbreken wanneer er iemand te laat komt. Ook voor uw kind is het onprettig om op deze wijze de groep in te komen en de aandacht op zich gevestigd te zien.

Pauze

Tijdens de kleine pauze in de ochtend hebben alle kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Wat fruit óf een boterhammetje óf een andere gezonde snack is naast het drinken dat u mee geeft echt voldoende. Voor de grote pauze kunt u een lunch aan uw kind meegeven.

Wilt u het fruit en de bekers, voorzien van de naam van uw kind, meegeven in een tas?