Kids

Groepen

Binnen Kindcentrum "Het Mozaïek" zijn verschillende groepen te onderscheiden. Zo beschikken wij over kinderopvang, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een school. Binnen de school werken wij met combinatiegroepen. Momenteel zijn dit twee groepen 0/1/2, één groep 3, een 4/5-, een 5/6- en een 7/8-combinatie. De groepen staan onder leiding van leerkrachten die, waar nodig, ondersteund worden door leerkrachtondersteuners.