Kids

Groepen

Binnen Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek" zijn verschillende groepen te onderscheiden. Zo beschikken wij over kinderopvang, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een school. Binnen de school werken wij met combinatiegroepen. Momenteel zijn dit twee groepen 0/1/2, een 3/4-, een 4/5- en een 6/7/8-combinatie. De groepen staan onder leiding van leerkrachten die, waar nodig, ondersteund worden door onderwijsassistenten.