Kids

Groepen

Binnen kindcentrum Het Mozaïek zijn verschillende groepen te onderscheiden. Zo beschikken wij over een kinderopvang, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een school. Binnen de school werken wij met combinatiegroepen. Op dit moment werken we in de volgende combinatiegroepen:

 

  • Twee groepen die bestaan uit een combinatie van groep 0, 1 en 2;
  • Een groep die enkel bestaat uit groep 3;
  • Een groep die bestaat uit een combinatie van groep 4 en 5;
  • Een groep die bestaat uit een combinatie van groep 5 en 6;
  • Een groep die bestaat uit een combinatie van groep 7 en 8;

 

De groepen staan onder leiding van leerkrachten die, waar nodig, ondersteund worden door leerkrachtondersteuners.