Kids

Onze school is gezond

Kindcentrum Het Mozaïek beschikt over het vignet Gezonde School. Dit vignet houdt in dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Aandachtspunten

Binnen onze school zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten ‘bewegen’, ‘voeding’ en ‘rook- en alcoholvrije schoolomgeving’ en 'welbevinden'.

 

Ontbijtkanjers

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 doet KC Het Mozaïek mee aan het project Gezonde jongeren gezonde toekomst (JOGG) van de gemeente Lelystad.

In het schooljaar staat het vignet relaties & seksualiteit centraal.

 

Meer informatie

Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer informatie over (het vignet) Gezonde school? Neem dan eens een kijkje op www.gezondeschool.nl. Voor meer informatie en advies over gezonde leefgewoontes kunt u terecht bij de GGD en de website www.voedingscentrum.nl.