Kids

Onderwijs

IKC Het Mozaiek is een sterrenschool. 
We gaan er vanuit dat de ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs. We realiseren ons  dat niet alle ouders kerkelijk meelevend zijn, maar verwachten wel dat zij loyaal staan ten  opzichte van het onderwijs op een christelijke school. Dit houdt ook in dat we er op rekenen dat u geen afbreuk doet aan hetgeen wij, vanuit onze overtuiging, door willen geven en dat u uw kind mee laat doen aan  onze vieringen, ook als die in de kerk plaats vinden.