Kids

Privacy

Hieronder vindt u twee documenten over privacy. Het eerste document betreft korte informatie over het verwerken van (leerling)gegevens door onze school. In het tweede document kunt u lezen wat uw rechten zijn in het kader van de Algemen Verordening Gegevenbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden in ons privacyprotocol. Dit protocol is nog van voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal binnenkort worden geëvalueerd en worden aangepast aan de nieuwe AVG. Het privacyprotocol vindt u onder de tab 'protocollen' op onze website.

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben hierover, dan kunt u altijd terecht bij de directeur van onze school of bij de administratie.