Kids

Communicatie met ouders

Bij Kindcentrum Het Mozaïek houden wij van korte lijnen met ouders. In het begin van het jaar staan er per groep een informatiemiddag en voor de hele school een informatie-avond gepland. Daarnaast zijn er in het begin van het schooljaar kennismakingsgesprekken met ouders van leerlingen die bij een, voor hen, nieuwe leerkracht in de groep zitten en zijn er portfoliogesprekken in februari en juni. De schriftelijke communicatie verloopt via Parnassys (informatiebrieven per mail) en Parro (groepsapp).