Kids

Opvang

Integraal Kindcentrum het Mozaïek
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Binnen de gedachte van IKC het Mozaïek biedt GO! Kinderopvang opvang aan bij het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar en buiten schooltijd bij de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Kinderdagverblijf
Bij de dagopvang kinderen krijgen verschillende activiteiten aangeboden passend bij hun ontwikkelingsniveau en leeftijd. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk en hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Het kinderdagverblijf is het hele jaar door geopend op werkdagen van 7.30 uur tot 18.00 uur. Aan het einde van de dag is er ook een mogelijkheid om verlengde opening af te nemen tot 18.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang
Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Kinderen kunnen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma. Voor de BSO kinderen is de mogelijkheid te kiezen uit groepsactiviteiten en keuze activiteiten. Het uitgangspunt van de keuzeactiviteiten is dat kinderen deze zelfstandig kunnen uitvoeren, de medewerker heeft hierin een coachende rol. Rust en ruimte voor de eigenheid van de kinderen is belangrijk, evenals het streven naar zelfstandigheid en samen spelen.

De buitenschoolse opvang is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. Ook is er alleen vakantieopvang mogelijk.

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. Voor meer informatie over tarieven en aanmelden kunt u terecht op de website www.go-kinderopvang.nl.

 

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail: info@go-kinderopvang.nl