Kids

Opvang

Integraal Kindcentrum "Het Mozaïek"
IKC "Het Mozaïek" biedt opvang aan voor kinderen van nul tot vier jaar en buiten schooltijd voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

 

Dagopvang
Kinderen krijgen bij de dagopvang verschillende activiteiten aangeboden passend bij hun ontwikkelingsniveau en leeftijd. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk en hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. De dagopvang is het hele jaar door geopend op werkdagen van 7.00 uur tot 18.00 uur. Aan het einde van de dag is er ook een mogelijkheid om verlengde opening af te nemen tot 18.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)
Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Kinderen kunnen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma. Voor de BSO-kinderen is de mogelijkheid te kiezen uit groepsactiviteiten en keuze-activiteiten. Het uitgangspunt van de keuze-activiteiten is dat kinderen deze zelfstandig kunnen uitvoeren, de medewerker heeft hierin een coachende rol. Rust en ruimte voor de eigenheid van de kinderen is belangrijk, evenals het streven naar zelfstandigheid en samen spelen. De buitenschoolse opvang is elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. Ook is er alleen vakantie-opvang mogelijk. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep. Voor meer informatie over tarieven en aanmelden kunt u terecht op de website www.go-kinderopvang.nl.

 

GO! Kinderopvang
Bezoekadres De Schans 19-09
Postbus 2052, 8203 AB Lelystad
Telefoon 0320 – 294 900
E-mail: info@go-kinderopvang.nl