Kids

Kwaliteit

Succescriteria

Op onze studiedagen in oktober en november zijn wij onder leiding van Matthieu Gelisen (PO-raad) bezig gegaan met de succescriteria om tot betere resultaten te komen.

Succescriteria zijn minidoelen of ingrediënten waardoor de lln een kader heeft om te leren van andere lln of de lkr. Het stelt de lln in staat om:

  1.       De stappen om het leerdoel te halen
  2.       Leren waar je precies hulp bij nodig hebt
  3.       Verbeteringen kunnen bespreken
  4.       Nadenken over de voortgang

De leraren oefenen met de leerlingen om deze succescriteria te gebruiken en de directie en IB-ers filmen het leerkrachtgedrag. De leraren bespreken deze films met elkaar en leren op deze manier van elkaar hoe de succescriteria in te zetten zijn. We kijken vooral naar wat goed gaat, omdat we weten dat alles wat je aandacht geeft groeit.

Op deze manier vergroten we de kwaliteit van het onderwijs en verwachten we groei bij de leerlingen. Ook stimuleren we eigenaarschap bij het kind, want het kind moet het zelf doen en zich ook bewust zijn van zijn/haar eigen leergedrag.

 

 

INSPECTIE

In november 2016 hebben wij de inspectie op school gehad en zij hebben een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de school. Van de 29 punten zijn er 22 goed gescoord en 7 punten niet goed.

Korte conclusie:

  • De eindresultaten (IEP toets groep 8) zijn te laag, wij zaten 0,2 onder de toegestane norm.

  • Het onderwijsaanbod is in orde. We geven de goede lessen. We moeten wel meer afstemmen op de verschillen in de ontwikkeling van de kinderen.

  • We werken met duidelijke afspraken en regels.

  • Rond de pauze moeten we efficiënter met de leertijd omgaan.

  • Er zijn te veel wisselingen in het team. (Daar hebben we allemaal last van, de leerlingen, de teamleden en de ouders.)

In maart houden we een ouderavond over het inspectiebezoek. U kunt het verslag nalezen op onze site onder het stukje kwaliteit.

We mogen van de inspectie geen snipperdagen meer geven.

Omdat we wel de extra uren maken, geven we de kinderen de dagen als vakantie in mei. Dus van 1 t/m 4 mei hebben de kinderen extra vakantie.

 

 

 

Toetsen en testen 

In Finland gaan ze anders met testen en  toetsen om dan in Nederland, daar kunnen wij nog heel wat van leren.

Nu door de hoge toetsdruk in Nederland veel onderwijsmensen het water aan de lippen staat, lijkt het tij te keren. We lijken eindelijk door te krijgen dat de toetsboom die we zelf geplant  en opgetuigd hebben te veel schaduw geeft en daardoor de kinderen en de scholen eronder dreigt te verstikken.

Om nog een ander beeld te gebruiken: begint het ons eindelijk te dagen dat een varken niet vet wordt door het steeds te wegen, maar door het uitgebalanceerde voeding te geven en voor een optimale omgeving te zorgen? Een varken groeit minder goed als het stress ervaart. Wat doet die toetsstress dan met onze kinderen?

 

Wij hebben daarom besloten om vanaf schooljaar 2016-2017 eenmaal per jaar alle kinderen te toetsen, ipv tweemaal.

Verder vinden wij het belangrijk om kinderen te toetsen als het nodig is, als wij als leraren en ouders van het kind iets willen weten of iets willen onderzoeken.

Download

Inspectierapportage
Inspectierapportage januari 2017