Kids

Ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. De betrokkenheid van ouders is één van de succesfactoren van goed onderwijs. (Marzano,2009)

Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.

We stellen het op prijs als u ons van belang­rijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders om verschillende activiteiten te ondersteunen.; zoals; MR, SR, Sintwerkgroep, kerstwerkgroep, klussengroep, verkeersouders, bibliotheekouders, luizenouders, sportactiviteiten, goede doelen enz.

 

Ouder kind gesprek (OKG)

Contacten tussen ouders/verzorgers en de unitmentor of de directie kunnen ook bijdragen aan een goede sfeer op school. Daarom zijn er een aantal vaste ‘OKG weken’ per jaar, waarvan twee naar aanleiding van het rapport. In zo’n OKG week hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid om 15 minuten samen met hun kind met de unitmentor over de vorderingen van hun kind te spreken. Bovendien kunnen zij ook een gesprek hebben met de directeur of de intern begeleider.

 

Kennismakingsavond

In het begin van het schooljaar houden wij een kennismakingsavond voor de ouders van alle units. Ouders kunnen vertellen hoe het met hun kind gaat en wat ze van het jaar verwachten. De unitmentor geeft informatie mee over het werken in de unit.