Kids

Ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. De betrokkenheid van ouders is één van de succesfactoren van goed onderwijs. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belang­rijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op ouders om verschillende activiteiten te ondersteunen, zoals; MR, OR, Sintwerkgroep, kerstwerkgroep, klussengroep, verkeersouders, bibliotheekouders, luizenouders, sportactiviteiten, goede doelen enz.

 

Ouder kind gesprek (OKG)

Contacten tussen ouders/verzorgers en medewerkers van de school kunnen ook bijdragen aan een goede sfeer op school. Daarom zijn er een aantal vaste ‘OKG weken’ per jaar, waarvan twee naar aanleiding van het rapport. In zo’n OKG-week hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid om 15 minuten samen met hun kind met de leerkracht over de vorderingen van hun kind te spreken. Daarnaast kunnen zij op aanvraag ook een gesprek hebben met de directeur of de intern begeleider.

 

Kennismakingsmoment

In het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsmoment voor de ouders van alle leerlingen. Ouders kunnen vertellen hoe het met hun kind gaat en wat ze van het jaar verwachten. De leerkracht geeft informatie over het werken in de groep.