Kids

Sociaal emotionele vorming

We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. Op Het Mozaiek werken we met de Kanjertraining.
Iedere week krijgen de leerlingen een speciale kanjerles. De kanjertraining werkt met de volgende afspraken:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Je speelt niet de baas
 • We lachen elkaar niet uit
 • Je bent nietzielig

 

Orde en regelmaat zor­gen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind ge­straft, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

Wij werken aan PBS. Positive Behavior Support, aandacht geven aan dat wat goed gaat. Zie ons zorgplan gedrag. Wij besteden vooral aandacht aan observeren, complimenteren, corrigeren.

Bij ons geldt in de omgang met elkaar NIET het recht van de sterkste, maar

 • Heb ik interesse in de ander?
 • Begrijp ik de ander?
 • Vraag ik om op heldering, als ik gedrag niet begrijp?
 • Kan ik het zeggen, als ik iets niet wil?
 • Ken ik de ander?
 • Laat ik mijzelf kennen? dwz vertel ik over mijzelf en wat mij bezig houdt?
 • Praat ik metanderen i.p.v. over anderen?