Kids

Schoolraad (SR)

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar actieve ouders die zitting willen nemen in de schoolraad. Graag aanmelden bij schoolraad@hetmozaiek-lelystad.nl of directie@hetmozaiek-lelystad.nl.
De Schoolraad (SR) bestaat uit een groep ouders waarvan de kinderen onderwijs volgen in IKC "Het Mozaïek".

 

De Schoolraad helpt bij de planning, voorbereiding en uitvoering van verschillende, jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering. Maar de SR is ook nauw betrokken bij andere activiteiten, zoals een sportdag of discofeest.

 

Naast de betrokkenheid bij de verschillende activiteiten is de SR ook een klankbord voor de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie van IKC "Het Mozaïek". Dit betekent dat wij de MR en directie feedback geven op processen binnen school om de kwaliteit van de schoolse activiteiten te waarborgen of te verbeteren.

 

De Schoolraad incasseert en voert het beheer over de ouderbijdragen en de schoolgelden voor schoolreis en schoolkamp. Tijdens de Jaarvergadering/Algemene Ouderavond doen wij verslag van de activiteiten en geven wij een financieel jaarverslag, waaruit blijkt op welke wijze de ouderbijdrage is gebruikt.

 

Omdat de Schoolraad betrokken is bij veel verschillende activiteiten kunnen wij altijd de helpende hand van ouders gebruiken. Wilt u meehelpen bij een activiteit of werkgroep, dan vragen wij u dat ons te laten weten. Hiervoor kunt u het formulier invullen dat u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen. Ook kan u zich opgeven via de leerkracht van uw kind of een bericht sturen naar schoolraad@hetmozaiek-lelystad.nl.