Kids

Schoolraad (SR)

De Schoolraad (SR) bestaat uit een groep ouders van wie de kinderen onderwijs volgen bij IKC Het Mozaïek.

 

De Schoolraad organiseert of helpt bij de planning, voorbereiding en uitvoering van verschillende, jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering. Maar de SR is ook nauw betrokken bij andere activiteiten, zoals een sportdag of discofeest.

 

Naast de betrokkenheid bij de verschillende activiteiten is de SR ook een klankbord voor de Medezeggenschapsraad (MR) en de directie van IKC Het Mozaïek. Dit betekent dat wij de MR en directie feedback geven op processen binnen school om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen of verbeteren.

 

De Schoolraad incasseert en voert het beheer over de Ouderbijdrage en de schoolgelden voor schoolreis of schoolkamp. Tijdens de Jaarvergadering/Algemene Ouderavond doen wij verslag van de activiteiten en geven wij een financieel jaarverslag, waaruit blijkt op welke wijze de Ouderbijdrage is gebruikt.

 

Omdat de Schoolraad veel betrokken is bij verschillende activiteiten kunnen wij altijd de helpende hand van ouders gebruiken. Wilt u meehelpen bij een activiteit of werkgroep, dan vragen wij u dat ons te laten weten. Hiervoor kunt u het formulier invullen dat u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen, opgeven via de docent van uw kind of een bericht sturen naar schoolraad@hetmozaiek-lelystad.nl.