Kids

Onderwijsplan taal

In het jaar 2019-2020 wordt onder leiding van onze taalcoördinator in samenwerking met het team een onderwijsplan taal opgesteld, waarin wordt vermeld hoe taal wordt gegeven op IKC "Het Mozaïek".