Kids

Onderwijsplan taal

In het jaar 2020-2021 wordt onder leiding van onze taalcoördinator in samenwerking met het team een onderwijsplan taal opgesteld, waarin wordt vermeld hoe taal wordt gegeven op KC "Het Mozaïek".